Programmet tar ikke opp nye studenter

Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • Opptak til masterstudiet
  • Gjennomføring av studieprogram
  • Utdanningsplan
  • Permisjon
  • Utsatt studiestart

Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)

Kontakt

Studiekonsulent Katinka Tobiasson

Besøksadresse:
NSSF - Bygg 12, Gaustad, 0450 OSLO

Studietilbud og generell studieinformasjon 

  • Bekreftelser
  • Eksamen
  • Utsettelse av studier grunnet verneplikt

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Rus- og avhengighetsproblematikk (studieretning)
 

Senter for rus- og avhengighetsforskning

Kontakt

Pernille Karlsen

 

Selvmordsforebyggende arbeid (studieretning)
 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Kontakt

Avdelingsleder Anita Kjølsrud

Ekspedisjonstid
Mandag -onsdag 1000 -1130 og 1200-1400

Nettside: selvmord.no

 

Vold og traumatisk stress (studieretning)
 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Postadresse
Postboks 181, Nydalen, 0409 Oslo

Kontakt

Studiekonsulent Anne Lie Andreassen

Nettside: nkvts.no