Programmet tar ikke opp nye studenter

Studiekvalitet

Evalueringsprosedyrer

  • Hver undervisningsuke avsluttes med skriftlig evaluering.
  • Årlig rapportering til Det medisinske fakultet.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.

Evaluering av studiet

Årsrapporter til fakultetet

Periodisk programevaluering

Kontaktinformasjon

Institutt for klinisk medisin

Kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet

 

Publisert 16. nov. 2012 14:09 - Sist endret 21. juni 2016 14:37