Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Rus- og avhengighet er et økende samfunnsproblem. Rusfeltet preges i tillegg av økt kompleksitet og krav til omstilling, noe som igjen stiller strengere krav til fagpersonens kompetanse i møte med mennesker som har et rusproblem. For å imøtekomme disse utfordringene er det viktig å tilby tverrfaglig og forskningsbasert undervisning rettet mor de faggruppene som til daglig arbeider innen problemfeltet.

Sentrale områder innen studieretningen Rus- og avhengighetsproblematikk vil blant annet være:

  • Grunnleggende begreper, perspektiver, ulike rusmidler og diagnostikk
  • Sammenhengen mellom bruk av rusmidler og utvikling av psykiske lidelser
  • Forebyggende teorier og modeller
  • Hvem er rusmisbrukeren? Kultur, identitet, sårbarhet og risikofaktorer
  • Etiske utfordringer i møte med ruspasienten
  • Rusreformene og organisering av rusfeltet
  • Behandlingstiltak, hvilken nytte og for hvem.

Studenter som følger studieretningen i Rus- og avhengighetsproblematikk vil, etter å ha avsluttet introduksjonsemnet, følge undervisning lokalisert til Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF. Du vil få tildelt masteroppgaveveileder med spisskompetanse innen fagfeltet rus- og avhengighetsproblematikk.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27