Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Masteprogrammet i Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer gir faglig grunnlag for karriereutvikling innen helsetjenesten (1. og 2. linje), barnevern, skole, forsvar, politietat, asylmottak og innen andre tiltaks- og forebyggende tjenester.

Programmet gir også grunnlag for forskning og videre studier på doktorgradsnivå (Phd-utdanning).


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:38