Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Introduksjonsemnet (30 sp) i første studieår er felles for alle programstudenter. Deretter deltar studentene på emner (40 sp) i valgt studieretning. Fra midten av 4. semester påbegynnes arbeidet med masteroppgaven. Alle programstudenter deltar på et emne i forskningsmetodikk (15 sp), skriveseminar (5 sp) og får individuell veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven (30 sp).

6. semester PSA4090 – Masteroppgave
5. semester PSA4090 – Masteroppgave PSA4080 – Seminar i oppgaveskriving
4. semester PSA4120 – Rus og psykiatri PSA4050 – Forskningsmetodikk
3. semester PSA4110 – Rus og avhengighet PSA4050 – Forskningsmetodikk
2. semester PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer PSA4110 – Rus og avhengighet
1. semester PSA4000 – Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Studieretningsemner:

Programemner:

Studenter som følger studieretningen i rus- og avhengighetsproblematikk, vil, etter å ha avsluttet introduksjonsemnet, følge undervisning lokalisert til Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF, og få tildelt masteroppgaveveileder med spisskompetanse innen fagfeltet rus- og avhengighetsproblematikk.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 13:16