Hvorfor velge dette programmet?

Dette studiet lar deg velge blant de realfagene du er mest interessert i. Det dreier seg om matematikk, informatikk og alle naturvitenskapelige fagområder.

Kort om studieprogrammet

Med årsenheten kan du bli bedre kjent med realfagene. Du kan selv sette sammen programmet ved å velge mellom ulike realfaglige emner. Studiet gir deg med andre ord store valgmuligheter hvis du har behov for andre fagkombinasjoner enn de som fins i eksisterende programtilbud.

Hvorfor velge Realfag

Hvis du har behov for tilleggsfag eller enkeltemner for å komplettere tidligere utdanning, for eksempel for å kvalifisere deg til masterstudier, er dette studiet for deg. Du har også mulighet til å skaffe deg spisskompetanse innen ett realfag, eller du kan ta enkeltemner for å kvalifisere deg til andre utdanninger.

Studiemiljø

Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Der vil du bli kjent med nye og gamle studenter, og få et faglig og sosialt nettverk på UiO fra første dag. Les mer om studiemiljø.

Studier i utlandet

Siden dette er et årsstudium, er det ikke lagt til rette for utvekslingsstudier i utlandet i løpet av studiet.

Videre studier og jobb

Årsenheten gir ikke i seg selv yrkesmuligheter, men gir i kombinasjon med andre utdanninger verdifull ekstra kompetanse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. juni 2014 12:43