Oppbygging og gjennomføring

Realfag (årsenhet) er et ettårig studium på 60 studiepoeng med mulighet til å velge de realfagene du er mest interessert i. Du har mulighet å ta flere studiepoeng dersom du ønsker.

  • Du kan velge den anbefalte planen i matematikk og informatikk
  • Du kan velge den anbefalte planen for forberedelse til medisin- eller farmasistudiet
  • Du kan selv sette sammen studiet ved å velge blant våre realfagsemner for bachelornivået, som er emner på 1/2/3000-nivå

Informasjon om ett emne, når det tilbys, undervisning, eksamen, forkunnskapskrav og annen informasjon finner du på den aktuelle emnesiden og tilhørende semestersider. Det forutsettes at du har de forkunnskapene som kreves for hvert emne.


Årsenheten med fordypning i matematikk og informatikk

Den anbefalte planen gir deg innføring i matematikk og programmering. Du vil også lære hvordan du kan gjør matematiske beregninger ved hjelp av datamaskiner og hvordan de matematiske teknikkene brukes i praksis.

Årsenheten i realfag med fordypning i matematikk og informatikk kan brukes som opptaksgrunnlag til  Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) dersom du velger MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse i 2. semester.

2. semester MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering IN1010 – Objektorientert programmering / MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100 – Modellering og beregninger IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng


Årsenheten som forberedelse til medisin- eller farmasistudiet

Dersom du vurderer å begynne på medisin- eller farmasistudiet etter årsenheten, anbefales det at du tar emnene i følgende plan.

2. semester BIOS1120 – Fysiologi

KJM1111 – Organisk kjemi I/BIOS1130 – Biokjemi I

FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester STK1000 – Innføring i anvendt statistikk / MAT1100 – Kalkulus BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Årsenheten som generell innføring i realfag

Velger du å sette sammen studiet selv søker du på emner du ønsker å ta via Studentweb innen gitte frister. Det er viktig at du passer på at:

  • Undervisningen i emnene ikke går på samme tidspunkt
  • Eksamen i emnene ikke er på samme tidspunkt

Anbefalte emner:

Og andre innføringsemner som har emnenummer på 1000-tallet.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2018 13:23