Program ved studiestart

Velkommen som ny student på Årsenheten i realfag. På denne siden finner du informasjon om hva som skjer ved semesterstart og viktige opplysninger om frister du må forholde deg til.

Som nye realfagstudent får du tilbud om forkurs i informatikk og matematikk og du skal på obligatoriske HMS kurs knyttet til det studiet du begynner på. Årsenheten i realfag har egen fadderordning med et godt sosialt og faglig program og vi håper du blir med og at du kommer til å trives her ved UiO.