Jobb og videre studier

Kandidatene fra RESA finner jobber på tvers av mange sektorer, men er særlig representert i NGO-er/interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, offentlig forvaltning, forskning og utvikling, i media og forlagsbransjen, og i utdanningssektoren.

RESA kvalifiserer også for opptak til masterprogrammet i religion og samfunn, og andre masterprogram med religionsfaglig fokus. Vi ser at godt over halvparten av kandidatene som tar videre masterstudier, velger å ta disse hos oss. En markant andel av de som tar master andre steder, ender opp med å ta master i utlandet.

 

Smarte valg underveis i studiet, som gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet:

  • Engasjer deg i studentlivet og (student)politikken
  • Vurder utveksling til utlandet
  • Gjennomføre praksis-emne i løpet av studiet
  • Delta i det offentlige ordskiftet om religion og samfunn
  • Delta på fagseminar og foredrag i regi av fakultetet
  • Skaff deg relevant arbeidserfaring underveis i studiet

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2019 14:09