Oppbygging og gjennomføring

Programstruktur for studenter som starter høsten 2019 eller tidligere:

Programmet leder frem til en bachelorgrad med fordypning i religion og samfunn.

Emnene i 1. og 2. semester (det første studieåret) er felles for fakultetets programmer på bachelornivå. I tillegg til felles undervisning (forelesninger) blir det gitt programspesifikk seminarundervisning. Tidlig i første semester gjennomføres Granseminaret for å styrke kulldannelsen og fellesskapet mellom studenter og lærere. I tillegg holder fakultetet jevnlig arrangementer for å styrke tilhørigheten til Religion og samfunnprogrammet. Det arrangeres også skrivekurs som forberedelse til bacheloroppgaven og eventuell masteroppgave.

I 3. og 4. semester (det andre studieåret) tar studenter vanligvis 40 studiepoeng (en "40-gruppe") ved et annet fakultet på UiO. I tillegg tar man valgemner innenfor teologi og religion. Det er også mulig å reise på utveksling.

I 5. eller 6. semester (det tredje studieåret) skriver studentene bacheloroppgave innenfor ett av emnene. Bacheloroppgaven vil være på 20 studiepoeng. Studentene skal ikke ta regulær eksamen i emnet de skriver oppgave innenfor. Undervisning dekkes av grunnemnet. I tillegg tar man frie emner/valgemne. 5. semester kan studentene reise på utveksling til Århus eller andre universiteter som fakultetet eller UiO har utvekslingsavtaler med.

Studieløp (kun 5. og 6. semester er forskjellig i de tre alternativene):

Studieløp alternativ 1:

6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion Frie emner TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective Frie emner
4. semester Valgemne/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
3. semester RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (kan også tas i 5. semester)/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp alternativ 2:

6. semester RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester Frie emner/Utveksling Frie emner/Utveksling Valgemne/Utveksling
4. semester Valgemne/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
3. semester RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (kan også tas i 5. semester)/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp alternativ 3:

6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester Frie emner/Utveksling Frie emner/Utveksling Valgemne/Utveksling
4. semester Valgemner/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
3. semester RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (kan også tas i 5. semester)/Utveksling 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TFF1001 – Kristendommens historie TFF1004 – Hellige tekster
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge TFF1003 – Etikk og religion
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Aktuelle valgemner som blir undervist våren 2021:

RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk
TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter
TEOL3003 – Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi

Det er også mulig å få godkjent religionsemner som begynner med emnekoden "REL" på Det humanistiske fakultet. 

 

I tillegg har fakultetet inngått samarbeid med Lunds Universitetet om å tilby emnet Judaistik: Från Jesus till rabbinerna. For studenter på TF vil emnet bli tilbudt som et emne på 10 studiepoeng (10 högskolepoäng). TFs professor i NT, Anders Runesson, er en av de som underviser på emnet. For påmeldnig til emnet send en e-post til info@teologi.uio.no.

100-gruppe

Du må ta (obligatoriske emner):

Og en av følgende tre kombinasjoner:


I 100-gruppen inngår 10 eller 20 studiepoeng valgemner, avhengig av hvilken bacheloroppgave som velges. Valgemnene må tas innenfor teologi og religion. I tillegg inngår i graden 20 studiepoeng frie emner. Vi anbefaler at de frie emnene velges blant fakultetets egne emner eller blant emner tilknyttet de ulike 40-gruppene.  Ved valg av frie emner kan man tenke på at for å få undervisningskompetanse i skolen kreves totalt 60 studiepoeng innenfor et fagområde. Det kan også være hensiktsmessig å velge metodefag fra andre fakulteter som kan komme til nytte i arbeidet med bacheloroppgaven og/eller en framtidig masteroppgave.

40-grupper

Programmets studenter kan søke opptak til følgende 40-grupper fra de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområdene ved Universitetet i Oslo:


Andre 40-grupper kan brukes etter avtale med programmet. Ta kontakt med info@teologi.uio.no for avtale. Fullstendig oversikt over emnegrupper ved Universitetet i Oslo.
 

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på bachelorprogrammet i religion og samfunn, må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift hvert semester innen gitte frister.
  • Ikke ha brukt opp det maksimale antall forsøk på å bestå eksamen i et av de obligatoriske emnene.
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon ved å ha bestått emner i studieprogrammet på minst*:  30 studiepoeng etter ett år, 60 studiepoeng etter to år, 90 studiepoeng etter tre år. 120 studiepoeng etter fire år, 150 studiepoeng etter fem år, og 180 studiepoeng etter seks år.

*Minstekrav til studieprogresjon på bachelorprogrammet i religion og samfunn kan ikke innfris alene av 40-gruppen og/eller valgemner. For at disse skal kunne telle med, må studenten ha bestått minst to av følgende emner: TFF1001, TFF1002, TFF1003 og TFF1004.

Det er visse unntak fra disse kravene:

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i religion og samfunn.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 20. nov. 2019 10:45 - Sist endret 3. des. 2020 16:32