Oppbygging og gjennomføring

NB Dette studieprogrammet er under revisjon. Endringer vil forekomme.
For mer informasjon om revisjonen se her.

Programstruktur for studenter som starter fra og med høsten 2020:

Studenter med studiestart høsten 2019 eller tidligere kan finne tidligere programsider her.

Programmet er treårig, og leder frem til en bachelorgrad med fordypning i religion og samfunn.

Emnene på førsteåret (1. og 2. semester) gir en bred innføring i ulike religionsfaglige felter, som arbeid med hellige tekster, religion og etikk, religionssosiologi, religionspolitikk og religionshistorie. Undervisningen består i forelesninger og på enkelte emner er det obligatorisk gruppeundervisning. Første semester gjennomføres et tredagers utreiseseminar på Granavolden gjestegiveri som styrker studiemiljøet og fellesskapet mellom studenter og fagansatte. 

Andre studieår (3. og 4. semester) følger studentene emner i én valgt 40-gruppe (40 definerte studiepoeng i en bestemt fagkrets). Vi anbefaler at man velger 40-gruppe med tanke på hvilket felt man ønsker å skrive bacheloroppgave innenfor. Det er også ideelt å reise på utveksling dette året.

I tredje studieår (5. og 6. semester) knyttes religion- og samfunnsfagene sammen. Studentene skriver en bacheloroppgave (på 20 studiepoeng) innenfor ett av tre emner. Studentene tar ikke regulær eksamen i emnet de skriver oppgave innenfor, men følger undervisningen. 

Det arrangeres jevnlige faglige og sosiale arrangementer for studentene på programmet.

Studieløp:

Studieløpet er likt på de fire første semestrene, men studentene kan velge tre ulike studieløp på de to siste semestrene.

De to første årene (felles for alle):

4. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
3. semester RESA2001 – Islam, kristendom og vesten 40-gruppe/Utveksling 40-gruppe/Utveksling
2. semester TFF1004 – Hellige tekster TFF1001 – Kristendommens historie TFF1003 – Etikk og religion
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten TFF1002 – Levd religion i Norge RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 1 for tredje studieår: Studieløp med bacheloroppgave i religion og politikk:

6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion Frie emner TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective Frie emner/RESA2201 – Praksis
 
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 2 for tredje studieår: Studieløp med bacheloroppgave i humanisme, sekularitet og religion:

6. semester

RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester Frie emner/RESA2201 – Praksis/Utveksling Frie emner/RESA2201 – Praksis/Utveksling Valgemne i religion/RESA2201 – Praksis/
Utveksling
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 3 for tredje studieår: Studieløp med bacheloroppgave i kjønnsperspektiv på religion og teologi:

6. semester TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi
5. semester Frie emner/RESA2201 – Praksis/Utveksling Frie emner/RESA2201 – Praksis/Utveksling Valgemne i religion/RESA2201 – Praksis/Utveksling
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Aktuelle valgemner som blir undervist høsten 2021:

RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (NB: overlapper med RESA3201)
TEOL3106 – Religionsfilosofi
TFF3390 – Religion and Ecology
TFF2480 – Ortodoks liturgi – historie, ritual, mening

Det er også mulig å få godkjent religionsemner som begynner med emnekoden "REL" på Det humanistiske fakultet. 

100-gruppe

Du må ta (obligatoriske emner):

Og en av følgende tre kombinasjoner:

I 100-gruppen kan det inngå 10 studiepoeng valgemner, avhengig av hvilken bacheloroppgave som velges. Valgemnet må tas innenfor teologi og religion. I tillegg inngår 20 studiepoeng frie emner i graden. Vi anbefaler at de frie emner velges innenfor fagkretsen religion, valgte 40-gruppe eller til utveksling. Vi anbefaler også at man bruker frie emner til å ta metodefag som kan komme til nytte i arbeidet med bacheloroppgaven.

Frie emner kan man også benytte for å opparbeide seg undervisningskompetanse i skolen som krever totalt 60 studiepoeng innenfor et fagområde.

40-grupper

Programmets studenter kan søke opptak til følgende 40-grupper:

Vi anbefaler bacheloroppgave i emnet RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion til studenter som har 40-gruppe i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, MØNA eller samfunnsgeografi.

Vi anbefaler bacheloroppgave i emnet TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi til studenter som har 40-gruppe i tverrfaglige kjønnsstudier, sosiologi, sosialantropologi, MØNA eller samfunnsgeografi.

Vi anbefaler bacheloroppgave i emnet RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective til studenter som har 40-gruppe i sosiologi, statsvitenskap, MØNA eller samfunnsgeografi.


Andre 40-grupper kan brukes etter avtale med programmet. Ta kontakt med info@teologi.uio.no for avtale.
Se fullstendig oversikt over emnegrupper ved Universitetet i Oslo.
 

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på bachelorprogrammet i religion og samfunn, må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift hvert semester innen gitte frister.
  • Ikke ha brukt opp det maksimale antall forsøk på å bestå eksamen i ett av de obligatoriske emnene.
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon ved å ha bestått emner i studieprogrammet på minst*:  30 studiepoeng etter ett år, 60 studiepoeng etter to år, 90 studiepoeng etter tre år. 120 studiepoeng etter fire år, 150 studiepoeng etter fem år, og 180 studiepoeng etter seks år.

*Minstekrav til studieprogresjon på bachelorprogrammet i religion og samfunn kan ikke innfris alene av 40-gruppen og/eller valgemner. For at disse skal kunne telle med, må studenten ha bestått minst to av følgende emner: TFF1001, TFF1002, TFF1003, TFF1004 og RESA1001.

Det er visse unntak fra disse kravene: Studenter kan søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier (nedsatt studieprogresjon).

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i religion og samfunn.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. mai 2022 12:21