Programmet tar ikke opp nye studenter

Religionsstudier (bachelor)

Religion dukker i vår tid opp som et viktig tema i stadig flere sammenhenger. Hva er grunnen til dette? Og hva er religion?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?