Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i religion og ulike kulturers syn på verden? Vil du vite mer om hvordan religioner oppstår og forandrer seg? Hva religion betyr for individer og samfunn?

I dagens multireligiøse samfunn er religion en kilde til konflikt så vel som identitet og mening. Årsenheten i religionsvitenskap gir deg kunnskap om de fem verdensreligionene, og innsikt i hva religion betyr for individ og samfunn. Sammenligning av religioner og religiøse fenomener står sentralt i faget.

Studiet passer både for deg som er interessert i å forstå det flerkulturelle samfunnet og religionens betydning for individ og kultur. Gjennom studieløpet lærer du å analysere forholdet mellom kultur og religion, tolke religiøse tekster, ritualer, tradisjoner og symboler.

Årsenhet i religionshistorie gir en solid, faglig bakgrunn for deg som vil undervise i religionsfaget i skolen.

Publisert 15. apr. 2014 09:07 - Sist endret 12. des. 2018 10:18