Velkommen til Religionsvitenskap!

Få viktig informasjon og bli kjent med dine medstudenter og forelesere på studieretningen.

Programmet blir oppdatert fortløpende frem mot studiestart.

 

 Velkomst- og informasjonsmøte

  • Velkommen til Religionsvitenskap! v/ førsteamanuensis Cecilie Endresen og Ragnhild J. Zorgati
  • Hva forsker vi på? Presentasjon av de faglig ansatte på Religionsvitenskap
  • Praktisk informasjon ved studiekonsulent Malene Bøyum
  • Fagutvalget for religionsvitenskap presenterer seg selv
  • Quiz
  • Rebusløp (skjer utendørs etter at selve møtet er ferdig)
  • Vi spanderer lunsj!

Vi gleder oss til å treffe deg! 

NB! Vi oppfordrer deg sterkt til å særlig delta på informasjonsmøtet om studieretningen siden det vil bli gitt viktig og praktisk informasjon om studieløpet, oppbygging av graden, oppmelding til emner ol. Det er en fordel om du har lest denne nettsiden før møtet.

 

FØR DU KOMMER PÅ CAMPUS: 

Husk å ta obligatorisk smittvernkurs.

Publisert 24. juni 2020 08:36 - Sist endret 6. aug. 2020 09:12