Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, seminarer, ekskursjoner, veiledning og prosjektarbeid i grupper der det forutsettes aktiv deltakelse. I tillegg må pensum til de ulike emnene gjennomgås selvstendig.

Masteroppgaven er det viktigste produktet og utgjør halvparten av studiepoengene på masteren. Arbeidet vil være på 80-100 sider.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering/eksamen er de prøvene som danner grunnlaget for fastsettelse av karakteren (A-F eller bestått/ikke bestått). Prøvene kan være muntlige eller skriftlige. Eksempler på muntlige vurderingsformer er muntlig eksamen eller prøveforelesning. Eksempler på skriftlige vurderingsformer er semesteroppgave eller mappe som du arbeider med over flere uker i løpet av semesteret, eller tre dagers hjemmeeksamen eller skoleeksamen mot slutten av semesteret. En mappe består av minst to arbeider/prøver. Gå til de enkelte emnebeskrivelsene for å se hvilken vurderingsform som brukes.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:33