Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se beskrivelsen av hver enkelt studieretning for mer informasjon om søknadsprosessen.