Dette programmet er erstattet av Religionsvitenskap (bachelor) og Kulturhistorie (bachelor).

De viktigste arbeidsoppgavene i jobben

Tabellene under viser de viktigste arbeidsoppgavene for bachelorkandidater fra HF. Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver. Det er en tydeligere sammenheng  mellom innholdet i utdanningene og arbeidsoppgavene i jobben for masterkandidater enn for bachelorkandidater. Mange av de samme arbeidsoppgavene går igjen i flere bransjer.

Kulturlivet

Utdanning/skoleverk

Offentlig forvaltning

Kommunikasjon, forlag, media, PR

Næringslivet

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2014

Publisert 15. jan. 2018 17:44 - Sist endret 22. jan. 2018 17:20