Tømme bokskap og rydde lesesalsplass

Vi minner om bokskap som må tømmes innen 14. november og lesesalsplasser som må ryddes innen 15. november.

Se hvilke lesesaler som stenger

Publisert 13. nov. 2019 09:00 - Sist endret 13. nov. 2019 09:00