Jobb og videre studier

Med master i rettssosiologi vil du få en allsidig samfunnsvitenskapelig utdanning.

Karrieremuligheter

Du vil kvalifisere til ulike typer arbeid på utrednings-, prosjektleder- og rådgivernivå innen offentlig sektor og ulike organisasjoner, i tillegg til stillinger i sosialsektoren og forvaltningen.

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer til forskning og undervisning på universiteter, høgskoler og frittstående forskningsinstitutter. Den kvalifiserer også for opptak til doktorgrad.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. juni 2012 15:38