Kontakt

Info for  studenter på programmet

  • Karakterutskrift
  • Vitnemål
  • Tilrettelegging
  • Studieveiledning
  • Undervisnings- og eksamensinformasjon

Infosenteret

E-post: info@jus.uio.no

Telefon: 22 85 95 00

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15