Hva lærer du?

Etter å ha fullført årsenheten, har du:

  • kunnskap om alfabet og lydlære, hvordan og hvorfor russiske ord uttales som de gjør
  • kompetanse i praktisk russisk språkbeherskelse
  • muntlig og skriftlig ferdighet i språket
  • evne til å oversette enklere tekster fra russisk til norsk og fra norsk til russisk
  • evne til å forstå og formidle kunnskap om russisk språk, litteratur og kultur
  • kunnskap om noen sentrale russiske skjønnlitterære tekster i original språkdrakt
  • innsikt i russisk kultur og samfunn

 

Publisert 15. apr. 2014 08:58 - Sist endret 11. des. 2014 13:59