Hvorfor velge dette programmet?

I en tid med økende internasjonalisering og samarbeid over grensene er kjennskap til russisk og kunnskap om vår største nabo en nyttig ressurs for samfunnet.

Verdensspråk

Russisk er et av de store verdensspråkene og morsmål for mer enn 140 millioner mennesker i Russland. I tillegg er det morsmål eller første fremmedspråk for svært mange i de tidligere sovjetrepublikkene, som Ukraina, Hviterussland, Latvia og Litauen.

Kultur og internasjonal politikk

Russland spiller en viktig rolle i internasjonal politikk og er fast medlem i FNs sikkerhetsråd. Landet, som dekker en åttendedel av verdens landmasse, er verdens største land. Innen russisk kultur og litteratur finner vi giganter som Dostojevskij og Tolstoj.

Kvalifikasjoner og ferdigheter

Årsenheten gir formelle kvalifikasjoner og er et alternativ for deg som ikke har til hensikt å ta en hel bachelorgrad i russisk. Den gir deg ferdigheter i russisk språk, både praktiske og teoretiske. Årsenheten gir også en innføring i russiskspråklig litteratur, russisk samfunn og kultur.

Publisert 15. apr. 2014 08:58 - Sist endret 24. juli 2015 11:11