Feltarbeid

Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi kan søke instituttet om støtte til delvis dekning av utgifter ved feltarbeid i utlandet.

Viktig informasjon

Det er avgjørende at reisen foregår på en faglig forsvarlig måte og med maksimal personlig sikkerhet.

Følgende krav gjelder for godkjenning av reisemål:

  • Reisemålet skal være relevant i forhold til den problemstillingen studentene ønsker å belyse.
  • Reisemålet skal ikke ligge i region eller land UD eller Folkehelseinstituttet fraråder reise til. Se UD sine landsider
  • Studentene er forpliktet til å lese UiO`s råd for sikkerhet i utlandet og brosjyren Trygg i utlandet

Du finner også mye god hjelp til reisen på UiOs sider for utenlandsopphold

For at vi skal kunne hjelpe deg mens du er på reise, er det viktig at du fyller ut UiOs egenerklæringsskjema for studieopphold i utlandet.

Publisert 6. juni 2012 14:18 - Sist endret 19. mars 2020 10:59