Samfunnsgeografi (master - to år)

Dette masterprogrammet er erstattet av Human Geography. Samfunnsgeografi studerer forskjeller mellom steder i verden. Faget gir forståelse av steders egenart og hvordan lokale og globale prosesser virker sammen og skaper endringer i samfunnet.

Hva kan jeg jobbe med?

  • kvamsas
    Forsker

    Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

  • oksenholt
    Forsker

    Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt