Programmet tar ikke opp nye studenter

Samfunnsgeografi (master - to år)

Dette masterprogrammet er erstattet av Human Geography. Samfunnsgeografi studerer forskjeller mellom steder i verden. Faget gir forståelse av steders egenart og hvordan lokale og globale prosesser virker sammen og skaper endringer i samfunnet.

Hva kan jeg jobbe med?

  • kvamsas Forsker

    Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

  • oksenholt Forsker

    Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt