Jobb og videre studier

Videre studier

Med en mastergrad i samfunnsgeografi kan du være kvalifisert til et doktorgradsstudium (ph.d). Som doktorgradsstipendiat er du tatt opp til en forskerutdanning og er ansatt i en midlertidig stilling for å produsere din egen doktorgrad. Les mer om forskerutdanning på Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Jobb

Masterprogrammet i samfunnsgeografi utdanner kandidater med akademisk kompetanse innenfor det samfunnsgeografiske fag- og forskningsfeltet. Les mer på siden "Hva lærer du?" om hvilken kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du tar med deg inn i arbeidslivet fra dette studieprogrammet.

Mange samfunnsgeografer jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner som er opptatt av globalisering, utviklingsspørsmål, menneskerettigheter, bistand og lignende. Det finnes samfunnsgeografer i FN-systemet og i utenrikstjenesten.

I de ulike departementene, i andre deler av statsadministrasjonen og i kommunene jobber det også samfunnsgeografer som har kunnskaper om blant annet kommunal og regional utvikling og byplanlegging.

En del samfunnsgeografer jobber som samfunnsforskere knyttet til ulike forskningsmiljøer og institusjoner.

Masterstudiet i Samfunnsgeografi er også et godt utgangspunkt hvis du ønsker å jobbe som lærer i videregående skole. Da må du i tillegg ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Det samfunnsvitenskapelige fakultets karrieresider kan du lese mer om ulike stillingstyper innenfor offentlig forvaltning, konsulentvirksomhet, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner og utdanning og forskning.

En annen kilde til informasjon om relevante jobber er gjennom Karrieresenterets lenkesamlinger.

I 2007 ble det gjennomført en jobbundersøkelse blant uteksaminerte samfunnsgeografer, både kandidater med bachelorgrad og med mastergrad. En kort presentasjon av resultatene finner du her.

Alumni

Alumniforeningen Samfunnsgeografene er en interesseforening for nåværende og tidligere studenter i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. De er en praktisk kopling mellom Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi på Blindern, nåværende studenter og uteksaminerte samfunnsgeografer. Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om hva samfunnsgeografer jobber med.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. apr. 2017 12:20