Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt

Ina Smith-Meyer jobber som seniorrådgiver i Unio

Synneva Geithus Laastad jobber som koordinator i Oslo Røde Kors

Ulrike Zamudio-Tveterås er rådgiver hos Riksantikvaren

Alexandra Devik er  prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge

Inga Fritzen Buan jobber som seniorrådgiver for klima og energi i WWF Verdens naturfond.

Hege Hellvik jobber som seniorkonsulent i avdelingen for analyse og utredning i Rambøll Management Consulting 

Ine Gjellebæk jobber som samferdselsrådgiver i Buskerud fylkeskommune.

Erik Lunke er arealplanlegger i Rambøll Norge

Markus Vetrhus er rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og skal snart starte som trainee innenfor planlegging og prosjektledelse i Jernbaneverket.

Ingvild Kavli er prosjektleder i Oslo og Omland Friluftsråd.

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune. En liten avdeling gjør at han får delta i alle deler av planleggingsprosessene.

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.

Pål Erik Olsen jobber på arkitektkontoret tegn_3, med arbeidsoppgaver som  arealplanlegging og byggesaksrådgivning.

Anders Wittrup har jobbet i Akershus fylkeskommune siden 2008, i Avdeling for regional utvikling med næringsutvikling. Han anbefaler å spisse utdanningen sin inn mot den kompetansen arbeidslivet etterspør.