Rådgiver og prosjektleder

Alexandra Devik er  prosjektleder i Oikos - Økologisk Norge

Foto: Privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

I studietiden var jeg veldig engasjert også utover fagene. Jeg var blant annet med på å etablere Blindern studenthage på UiO og Kjøp fra bonden, en innkjøpsordning for økologiske grønnsaker. Sistnevnte ble såpass populær at det ble ønskelig å kunne få med flere fra hele Oslos befolkning. Jeg var sammen med flere sentrale i å etablere Kooperativet SA, også kalt Oslo Kooperativ, vinteren 2013. Der var jeg styreleder de første tre årene og er fortsatt aktiv i innkjøpsgruppen. Det var nok på grunn av det engasjementet at jeg fikk jobben jeg har nå.

Rett etter at jeg var ferdig med mastergraden min, ble jeg kontaktet med en forespørsel om jeg kunne tenkte meg å være prosjektkoordinator for ØKOUKA. De hadde fått meg seg engasjementet mitt i Kooperativet, og spurte om jeg kunne sende inn en åpen søknad. Slik begynne jeg å jobbe i Oikos - Økologisk Norge.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Som nevnt i punktet over handlet det nok mye om at jeg i perioden da jeg tok mastergraden min, var veldig engasjert i konkrete initiativ som handlet om økt bevissthet om økologisk landbruk og omsetningen av norske grønnsaker. Samtidig skrev jeg jo masteroppgaven min om modellen andelslandbruk - som er en veldig spennende og relativt ny modell i norsk sammenheng.

Masteroppgaven min "Nytt liv til landbruket: Kan andelslandbruk realisere økologisk og økonomisk robuste matproduksjoner?» var temamessig både veldig konkret og relevant for Oikos.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Oikos er en landsdekkende medlemsorganisasjon som jobber for økt økologisk forbruk og produksjon. Som ansatt i en demokratisk medlemsorganisasjon er mine oppgaver underlagt dette overordnede målet. Jeg er prosjektleder for arbeidet organisasjonen gjør på andelslandbruk. Som prosjektleder har man hovedansvaret for å planlegge, lage prosjektplan, søke om finansiering og gjennomføre aktivitetene i prosjektet.

Det er en veldig allsidig jobb som handler både om administrasjon, økonomistyring, strategisk arbeid, arrangere møter, kurs og konferanser, veiledning, endel informasjonsarbeid (foredrag og kontakt med media), og rapportering. I mitt arbeid har jeg mye kontakt med bønder og forbrukere, samt andre relevante aktører som Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene. Som ansatt i Oikos er jeg også endel av et fantastisk arbeidsteam, både kollegaene mine på kontoret, men også i samarbeid med alle de tillitsvalgte rundt om i hele landet, for å øke kunnskapen om økologi.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nå på vinteren har vi mye aktivitet. Vi er i gang med et nytt år, og har brukt endel av tiden på starten av året på å planlegge hva vi skal få gjort, når og hvordan, i løpet av året. I tillegg skal vi snart arrangere den årlige nettverkssamlingen for alle andelslandbrukene i Norge, så jeg og kollegaen min bruker mye tid på å ordne det praktiske rundt den, samt legge opp programmet.

Vi bidrar også med å holde foredrag på kurs og møter, så selv om de fleste av dagene mine tilbringes på kontoret i Oslo, har det så langt i år også vært noe reising i Norge. Jeg prøver også å få lest meg opp og følge med på hva som skjer på feltet, men det er ikke alltid tiden strekker til.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanning i jobben din?

Utdanningen min bruker jeg på mange måter.

Først og fremst så ga hele studieforløpet meg en oversikt, trygghet og helhetsforståelse over sammenhenger i samfunnet.

Mange av problemstillingene som er interessante i samfunnsgeografien belyses ofte gjennom studier i det globale Sør. Jeg valgte helt bevisst å fokusere på norske forhold i masteroppgaven min. Jeg ville bruke kunnskapen min, blant annet om maktperspektiver, strukturer, produksjonskjeder og samspillet mellom mennesker og miljø, på et norsk case. Siden jeg nå jobber i en organisasjon som fokuserer på landbruk, økologi og produksjon av mat i Norge, får jeg brukt endel av kunnskapen jeg tilegnet meg med masteroppgaven i jobben.

De praktiske ferdighetene jeg lært på studiet er nyttige, som tekstprodusering, analysering og systematisering av informasjon.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tenker at det er viktig at man studerer noe man er nysgjerrig på å forstå. En interesse og nysgjerrighet på et tema eller felt kan være et godt utgangspunkt for senere jobb. En annen viktig faktor, både for egen trivsel, men også senere muligheter på arbeidsmarkedet, er å være godt integrert i miljøet på studie sitt. Få seg gode venner, bli med på frokostseminarer, og andre aktiviteter som skjer. Det gjør at kontaktflaten og oversikten over jobbmuligheter kan bli større, noe som kan komme godt med.

Et siste tips er å være i kontakt med aktuelle arbeidsplasser før man er ferdig slik at man kan begynne å orientere seg litt utover studieboblen og få en oversikt over hva som finnes der ute.

Slik blir prosessen til jobb forhåpentligvis litt kortere når man er ferdig utdannet.

Publisert 17. feb. 2017 15:19 - Sist endret 21. feb. 2017 16:10