Rådgiver i Vegdirektoratet

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.

Foto: Statens Vegvesen Vegdirektoratet.

Eivin Winsvold jobber blant annet med miljøvennlig bytransport.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på Statens vegvesens rekrutteringsprogram i 2010, og fikk tilslag på dette. Jeg fikk da fast stilling i Vegdirektoratet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg kjente til arbeidsplassen gjennom sommerjobb i 2009, i tillegg til at jeg skrev masteroppgave for Statens vegvesen. Dette var nok medvirkende til at jeg fikk jobben.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber i en kunnskapsavdeling som skal utvikle Statens vegvesen kompetanse på en rekke fagfelt. Mitt eget fagfelt er miljøvennlig bytransport. Jeg jobber dermed lite med saksbehandling, og kan i stedet kose meg med faglige utredninger om temaer som jeg brenner for.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat i dag jobber jeg med en innledning om miljøvennlig bytransport som jeg skal holde for nyansatte planleggere i morgen. Da skal jeg blant annet snakke om hvordan Statens vegvesen kan følge opp Nullvekstmålet, det nylig vedtatte målet om at all vekst i persontransport skal tas til fots, på sykkel og med kollektivtrafikk.

I tillegg skal jeg bruke ettermiddagen til å vurdere innsendte «abstracts» til en europeisk konferanse om mobilitetsplanlegging, som medlem av programkomiteen.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Jeg har god nytte av utdanningen min i jobben. Selv om jeg kanskje ikke får brukt Bourdieu og David Harvey i det daglige, er det nyttig å ha en teoretisk tilnærming til fagfeltet jeg jobber med.

Ikke minst er det nyttig å ha god kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode, dette bruker jeg daglig i arbeid med rapporter og utredninger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vis engasjement! Bli med i studentforeninger og programutvalg og sleng deg med i faglige debatter. Det gir mye igjen, og ser absolutt bra ut på CV-en.

Og kontakt med en mulig arbeidsgiver er heller ikke å forakte, for eksempel gjennom en sommerjobb.

 

Publisert 7. jan. 2014 16:42 - Sist endret 21. jan. 2014 17:49