Prosjektleder

Ingvild Kavli er prosjektleder i Oslo og Omland Friluftsråd.

Foto: Privat.

Ingvild Kavli mener det er viktig å synliggjøre den konkrete nytten av din kompetanse i en jobbsøkerprosess.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på en vanlig utlyst stilling. I forkant ringte jeg arbeidsplassen for å vise interesse og undersøke om jeg, som nyutdannet, var aktuell for stillingen.

Jeg hadde vært i kontakt med organisasjonen tidligere i forbindelse med temaer til mitt masterprosjekt, og viste til dette i håp om at de kanskje husket meg.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det var avgjørende at jeg hadde veldig lyst på denne jobben, og at jeg har en utdanning som er relevant for stillingen fra flere hold.

I tillegg til masteren i Samfunnsgeografi, har jeg gått årsstudium i friluftsliv ved NIH.

Arbeidsgiverne kjente til samfunnsgeografifaget, og har hatt godt samarbeid med samfunnsgeografer tidligere. Jeg hadde noe relevant arbeidserfaring fra deltidsjobb på CVen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har hovedansvar for å planlegge og organisere aktiviteter med mål om økt deltakelse og kunnskap om friluftsliv blant ulike målgrupper i befolkningen, som ikke allerede er godt kjent med dette.

Utover dette blir jeg involvert i arbeid med høringsuttalelser til blant annet kommunedelplaner for idrett og friluftsliv i regionen. Vi har fokus på å ivareta sammenhengende grønnstruktur og turveier i nærheten av boligområdene, i tillegg til at Markaloven holdes i hevd med tanke på å bevare Marka for tilgang til naturopplevelser, friluftsliv og idrett for befolkningen.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg har en veldig variert hverdag med mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg skriver søknader til tilskuddsordninger, er i diverse møter og samarbeider med vår aktivitetsansvarlig i å planlegge og evaluere innholdet i våre tiltak.

Noen dager er jeg med som aktivitetsleder på prosjekter med blant annet voksenopplæring- og mottaksklasser.

Andre dager er jeg i møte med ulike samarbeidspartnere blant våre medlemskommuner eller fylkeskommunene for å planlegge de enkelte prosjektene. Blant annet jobber vi med å organisere seminarer i kommunene for å øke fokuset på bruk av skolenes nærmiljøer i undervisningen, med et mål om å stimulere til mer friluftsliv i skolen.

OOF er også et Forum for Natur og Friluftsliv der ulike frilufts- og andre interesseorganisasjoner samles for samarbeid og diskuterer aktuelle temaer.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Jeg har god nytte av utdanningen min med tanke på å forstå hvordan vi kan tilrettelegge og utvikle våre prosjekter, slik at vi best kan nå våre mål om tilgjengelighet og bruk av Marka og turveier i regionen. Dette dreier seg både om tilrettelegging, tilgjengelighet og ivaretagelse av arealer til varierte aktiviteter i nærmiljøene, og å synliggjøre dette for innbyggerne.

I tillegg har jeg nytte av kunnskapen om sentrale kjennetegn ved urbane og sammensatte samfunn, med tanke på å inkludere hele befolkningen og tilpasse prosjektene og uttalelser etter dette.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vis interesse og engasjement for den arbeidsplassen du søker jobb hos. Synliggjør den konkrete nytten av din kompetanse for arbeidsgiveren. Dette er lettere hvis du setter deg godt inn i hva som kjennetegner arbeidsplassen og hva som forventes av den aktuelle stillingen.

Benytt deg gjerne av tips og kurs hos Karrieresenteret! Det gjorde jeg.
 

Publisert 3. feb. 2014 10:00 - Sist endret 1. feb. 2016 15:56