Samfunnsgeograf på arkitektkontor

Pål Erik Olsen jobber på arkitektkontoret tegn_3, med arbeidsoppgaver som  arealplanlegging og byggesaksrådgivning.

Bilde: tegn_3

- Skriv masteroppgave om temaer som fremtidige arbeidsgivere kan tenkes å ha bruk for, sier Pål Erik Olsen.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg ble kontaktet av en tidligere studiekamerat fra samfunnsgeografi sommeren 2008. Han var på utkikk etter nye ansatte til stilling som arealplanlegger og byggesaksrådgiver i arkitektkontoret tegn_3 (tidligere Selberg arkitektkontor)

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg bistår private og offentlige oppdragsgivere med utarbeidelse av reguleringsplanforslag, mulighetsstudier, arealplanfaglige utredninger, konsekvensutredninger og byggesøknader. Vi jobber med alt fra tunge industrianlegg og boligområder til jernbanestrekninger og fiskeforanlegg.

Dessuten driver jeg intern kursing i plan- og bygningsloven av ansatte i tegn_3 og moderselskapet Reinertsen.

Hva jobber du med akkurat nå?

For tiden utarbeider jeg byggesøknader for en rekke ulike prosjekter i hele Norge. I tillegg arbeider jeg som oppdragsansvarlig og prosjektmedarbeider i mange ulike reguleringsplaner, utredningsprosjekter og mulighetsstudier.

Arbeidet følger i stor grad politiske prosesser og lovpålagte krav om medvirkning, varsling og offentliggjøring.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Fagbakgrunnen fra by-og regionalspesialiseringen på samfunnsgeografi har gitt meg analytiske redskaper som kommer godt til nytte i forståelsen av byformingsprosesser og hvordan overordnede samfunnsprosesser påvirker arealutvikling i Norge.

Dessuten gir samfunnsvitenskapelige fag generelt utmerkete forutsetninger for å forstå de politiske prosessene som styrer all plan- og byggesaksforvaltning i Norge.

I et miljø med mange profesjonsutdannende kollegaer (arkitekter og ingeniører) har det dessuten vist seg nyttig å besitte en alternativ innfallsvinkel der større vekt legges på mennesker og hvordan omgivelsene påvirkes av arealutviklingen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Skriv masteroppgave om temaer som fremtidige arbeidsgivere kan tenkes å ha bruk for, for eksempel byutvikling, politiske prosesser, eiendomsutvikling eller demokratiske utfordringer i arealforvaltningen. Vær gjerne kritisk.

Selv hadde jeg nytte av å skrive masteroppgave om stedsutvikling i Asker på oppdrag for Akershus fylkeskommune, i tillegg til å engasjere meg i blant annet studentavis.

Bruk støttefagene i bachelor- og mastergraden som en mulighet til å skaffe deg bredde i fagporteføljen. Statsvitenskap er for eksempel generelt nyttig når man arbeider med forvaltning i Norge.

 

Publisert 20. mars 2013 09:47 - Sist endret 4. des. 2013 17:32