Rådgiver

Ulrike Zamudio-Tveterås er rådgiver hos Riksantikvaren

Foto: privat

-Det er stor interesse fra mange kanter for temaer som er relaterte til byutvikling. Dette er selvfølgelig en bra ting, men det gjør også at det er en veldig stor mengde med meninger og mer eller mindre kunnskapsbaserte utspill. Her merker jeg at grunnlaget fra samfunnsgeografi er gull verdt, også i møte med fagfolk fra andre miljøer, sier Ulrike Zamudio-Tveterås

1.Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Vanlig søknadsprosess.

2.Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det at jeg har en kombinasjon av samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag spilte inn. I bachelorgraden min tok jeg kulturhistorie som støttefag.  I masteroppgaven min var stedsidentitet og -praksis viktige tema, og det har jo relevans blant annet for kulturminneperspektivet. I og med at jobben min handler om et tverretatlig samarbeid tror jeg også det ble sett på som positivt at jeg hadde variert erfaring med arbeid som krever godt mellommenneskelig samspill, feks i forbindelse med kampanjearbeid i Spire og som miljøarbeider i Oslo kommune.

3.Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber med et samarbeidsprogram mellom Riksantikvaren og Vegdirektoratet som heter Våre gater og plasser. Programmet handler om å bidra til gode løsninger for gater og byrom i historiske bymiljøer. Jeg har blant annet ansvar for å ivareta og utvikle kontakten med samarbeidsbyer og andre partnere, og jobbe med kunnskapsutvikling og -formidling.

4.Hva jobber du med akkurat nå?

Nå for tiden jobber jeg parallelt med flere ting. Jeg jobber blant annet med å bistå en samarbeidsby med et verksted de skal ha som en del av sitt sentrumsplanarbeid. Samtidig jobber jeg sammen med kolleger med å samle og strukturere prosesserfaringer i arbeidet. Jeg jobber også med å forbedre nettsiden vi åpnet i sommer, www.gaterogplasser.no. Den skal fungere som et slags forenklet og lett tilgjengelig arkiv for arbeid som har forbindelse med programmet. Parallelt jobber jeg med å forberede for satsinger neste år.

5.Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

En veldig viktig del av jobben er å sortere og analysere informasjon og kunnskap fortløpende, for å se hva som er svakt, hva som har hull, hva som er interessant å finne ut mer av, og ikke minst hva som har direkte relevans for det vi jobber med. Det er stor interesse fra mange kanter for temaer som er relaterte til byutvikling. Dette er selvfølgelig en bra ting, men det gjør også at det er en veldig stor mengde med meninger og mer eller mindre kunnskapsbaserte utspill. Her merker jeg at grunnlaget fra samfunnsgeografi er gull verdt, også i møte med fagfolk fra andre miljøer. I tillegg har det vært en bratt læringskurve å sette seg inn i forvaltningssystemets kriker og kroker, særlig på tvers av sektorer og nivåer. Her har geografien kommet godt med - men det hadde nok ikke skadet med litt statsvitenskap i bunnen.

6.Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

I studiene: Legg mest vekt på det du synes er gøy og spennende, men det skader ikke med noen generelle fag som bidrar til allmenndannelsen.

Ellers: Det er som regel veldig bra med erfaring som utvikler din evne til å samarbeide med ulike typer mennesker, viser at du klarer å være strukturert og selvgående, og som viser at du er mer enn emnekoder og studiepoeng.

Sjansen for at du får en morsom jobb med ansvar øker hvis du studerer morsomme fag og tar ansvar.

Publisert 22. feb. 2017 11:04 - Sist endret 19. mars 2020 10:59