Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i samfunnsgeografi er et to-årig studieprogram.

Innhold

  • fordypning i metodologi og metode 
  • teoriemner
  • masteroppgaven (30 studiepoeng eller 60 studiepoeng)

Studieløp

Med 60 sp masteroppgave

4. semester SGO4090
3. semester Teoriemne SGO4090
2. semester SGO4010 – Qualitative method (videreført) eller SOS4020 – Kvantitativ metode Teoriemne SGO4090
1. semester SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (videreført) Teoriemne Teoriemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Feltarbeidet/datainnsamling i 2. semester. Arbeidet med masteroppgaven øker gradvis fra 2. semester og utover.

Med 30 sp masteroppgave

4. semester SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng (videreført)
3. semester Teoriemner eller utveksling
2. semester SGO4010 – Qualitative method (videreført) eller SOS4020 – Kvantitativ metode Teoriemner
1. semester SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (videreført) Teoriemne Teoriemne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Du har mulighet for reise på utveksling i 3. semester.

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak til og med høsten 2008

Progresjonskrav

Normert studietid på gjennomføring av masterprogrammet er 2 år. Bruker du lengre tid er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett.

Vær oppmerksom på at dersom du blir forsinket kan det skje endinger i programmets oppbygging som gjør at du må ta mer enn 120 sp for å oppnå graden.

Samfunnsgeografiske emner

For å oppnå mastergraden i samfunnsgeografi, totalt 120 sp, må du ha fullført og bestått:

Metode- og metodologiemner (obligatorisk)

Det er mulig å få godkjent kvalitative eller kvantitative metodeemner, tilsvarende 10 sp på masternivå, fra andre norske eller utenlandske universiteter etter søknad.

Teoriemner (velg minst to):

  • Undervises høst:

SGO4201 – Urbanisme - byens strukturer og strømninger (videreført)

SGO4202 – Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (videreført)

SOSGEO4301 – Global environmental change (videreført) (Erstatter SGO4301 fom H15)

SGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (videreført)

SGO4402 – Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign (nedlagt)

SGO4403 – Political geographies of work (videreført) (Emnet er nytt fom H14)

SGO4501 – Development (videreført)

SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (videreført)

SOSGEO4604 – Work and workers. Global perspectives (videreført) (Erstatter SGO4604 fom H15)

SGO4605 – En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk (videreført)

SGO4040 – Særpensum (videreført) (kan ikke tas 1. semester)

  • Undervises vår:

SGO4040 – Særpensum (videreført)

SOSGEO4800 – Cultural differences, cultural change and the rise of populism (videreført)

SGO4940 – Geographic Information Systems (Master level course) (videreført)

Masteroppgave (velg en):

Dette utgjør tilsammen 70 eller 100 studiepoeng, avhengig av hvilken masteroppgave du velger.

Andre relevante emner

I tillegg til de obligatoriske emnene må du, avhengig av hvilken masteroppgave du velger, ta ytterligere 50 eller 20 studiepoeng for å oppnå mastergraden. Du kan ta flere samfunnsgeografi emner, eller emner:

  • ved andre institutter ved UiO eller andre norske universiteter. Eksterne studiepoeng kan godkjennes etter søknad. Søknaden sendes studiekonsulent på epost.
  • gjennom utvekslingsavtaler. Instituttet kan, etter søknad, godkjenne at inntil 30 studiepoeng av mastergraden tas i utlandet.

Teoriemner på masternivå i sosiologi (SOS4100-SOS4800) godkjennes uten søknad. Ta kontakt med studiekonsulenten for mer informasjon.

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i samfunnsgeografi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32