Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring for studenter med opptak til og med 2008

Samfunnsgeografi (master - to år)

Oppbygging og gjennomføring

Mastergraden i samfunnsgeografi består av en kombinasjon av teoriemner, metodeemner og selvstendig arbeid med en masteroppgave. For å oppnå graden master i samfunnsgeografi må du ha avlagt tilsammen 60 sp i teori- og metodeemner, 90 sp hvis du velger den korte masteroppgaven (30 sp):

I tillegg til emnene over må du ta 20 studiepoeng med relevante emner (50 studiepoeng hvis du velger en masteroppgave på 30 studiepoeng). Mer informasjon om masteroppgavene finner du lenger ned på siden.

Instituttet anbefaler at masterstudentene tar et av metodeemnene som tilbys ved instituttet:
SGO4010 - Qualitative method
SOS4020 - Kvantitativ metode

Du kan ta flere teoriemner. Emner fra andre institutter ved UiO (maksimalt 20 sp) kan også godkjennes etter søknad hvis de er relevante for masteroppgaven din. Lenke til søknadsskjema finnes på programsiden

Det er også mulig å bruke disse studiepoengene til å studere i utlandet. Instituttet godkjenner at inntil 30 studiepoeng av mastergraden tas i utlandet.

En oversikt over emner på masternivå i samfunnsgeografi finner du i emneoversikten .

Teorikurs og masteroppgave
Det første året følger du undervisning og tar eksamen i teori- og metodeemner, samtidig som du lager et opplegg for masteroppgaven din. Det andre året jobber du selvstendig med masteroppgaven din.

Prosjektbeskrivelsen
Du skal innen 1. november i første semester ha laget en prosjektskisse og lest deg opp på relevant bakgrunnslitteratur. Levering av prosjektbeskrivelse er en betingelse for å kunne gå opp til eksamen i SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi.


Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 8 sider og den skal inneholde:

 • tema
 • problemstilling
 • teori
 • oppgi sted for feltarbeid dersom du skal på feltarbeid
 • metode

Prosjektbeskrivelsen leveres i papirform til studiekonsulenten innen 1. november i 1. semester.

Masteroppgaven
Du kan velge om du vil skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng, SGO4090 - Masteroppgave 60 sp eller en på 30 studiepoeng, SGO4080 - Masteroppgave 30 sp. Hvis du velger en oppgave på 30 studiepoeng må du fylle på med 30 studiepoeng med teori- eller metodeemner for å oppfylle kravet til en mastergrad på 120 studiepoeng totalt. Det kan passe å ta en oppgave på 30 studiepoeng hvis du ønsker en bredde i mastergraden din og ikke ønsker å fordype deg i ett spesielt område. Dette kan være fornuftig hvis du for eksempel planlegger å jobbe med undervisning i ungdomsskole eller videregående skole. Hvis du derimot ønsker å fordype deg i ett område innenfor samfunnsgeografifaget, bør du velge en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Hvis du ønsker å gjennomføre feltarbeid i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven, kan det ikke ha varighet på mer enn 2-3 måneder hvis du skal rekke å gjennomføre masterstudiet på normert tid. Du bør dra på feltarbeid når du er midtveis i masterstudiet.

Anbefalt utdanningsplan for masterprogrammet i samfunnsgeografi (fra og med H-2005):

Det er mulig å kombinere de ulike elementene i graden på ulike måter, for eksempel som under:

Alternativ 1: (masteroppgave på 60 studiepoeng)

 

4. semester SGO4090 - Masteroppgave 60 sp
3. semester SGO4090 - Masteroppgave 60 sp
2. semester Metodeemner, særpensum, teoriemner eller utenlandsopphold
1. semester SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi Teoriemne Teoriemne  
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alternativ 2: (masteroppgave på 30 studiepoeng)

 

4. semester SGO4080 - Masteroppgave 30 sp
3. semester Utenlandsopphold
2. semester Metode, særpensum, teoriemner
1. semester SGO4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi Teoriemne Teoriemne  
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Overgangsordninger:
Ordningen med 10 studiepoengs-emner på masternivå ble innført f.o.m. høsten 2005. For studenter som begynte på masterprogrammet i samfunnsgeografi før dette, og som har noen emner fra den gamle ordningen med 15 studiepoengs-emner, er det innført overgangsordninger:

 • Studenter som har avlagt 15 eller 45 studiepoeng med teori- og metodeemner når den nye ordningen iverksettes: Emneansvarlig
  legger opp et tilleggspensum på ca 400 stider og studenten skriver en ekstra
  hjemmeoppgave over et oppgitt emne. På den måten får studenten 5 studiepoeng
  ekstra.
 • Studenter som har avlagt 30 studiepoeng med teori- og metodeemner når den nye ordningen iverksettes: Disse studentene går rett
  over i den nye ordningen.
 • Studenter som manglet kun 5 studiepoeng med teori- og metodeemner før høsten 2005 og hadde planlagt å ta 5 studiepoeng i GIS høsten 2005: Det blir satt opp et studietilbud i GIS på 5 studiepoeng høsten
  2005.
 • Undervisning i de gamle emenen på 15 studiepoeng blir gitt
  for siste gang høsten 2004 og våren 2005. Høsten 2005 og våren 2006 blir det
  mulig å ta eksmane i disse emnene for studenter som har gått opp til eksamen
  tidligere.

Undervisning og læringsformer

I alle masteremner gis det undervisning i form av forelesninger. I noen emner gis det også seminarer. Under arbeidet med masteroppgaven, som er et selvstendig utrednings- eller forskningsarbeid, tilbys individuell veiledning. I alle emner benyttes læringsplattformen Fronter, der du laster opp hjemmeoppgaver, og kan kommunisere med faglærere og medstudenter. For nærmere informasjon om undervisningsformer, herunder obligatoriske aktiviteter, se emnesiden for det aktuelle emnet.

Eksamens- og vurderingsformer

På de fleste valgfrie emnene består eksamen av enten skoleeksamen (6t) eller en hjemmeoppgave (som tilsammen utgjør 15-20 sider). Masteroppgaven vurderes som skriftlig arbeid, men det gjennomføres også en muntlig eksamen som kan lede til at karakteren på oppgaven blir justert.

Publisert 17. sep. 2012 14:13