Søknadsfrist og opptak

Det er opptak én gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

24

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Krav til faglig fordypning fastsatt av programmet, ett av alternativene er tilstrekkelig:

Merk:

  • Fordypningen i samfunnsgeografi (enten 80-gruppe i samfunnsgeografi eller mellomfag i samfunnsgeografi) behøver ikke være en del av bachelorgraden eller cand.mag graden for at du skal være kvalifisert til opptak på programmet.

Dokumentasjon

Har du avlagt emner ved andre læresteder enn UiO, må du laste opp emnebeskrivelse(r) som beskriver innholdet i emnet/ene. Det kan for eksempel være et dokument med lenker til emnebeskrivelser på nett.

I tillegg må du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.