Programmet tar ikke opp nye studenter

Studiekvalitet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

 

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

 

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

 

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Rapporter fra evalueringer

Årsrapport for studiekvalitet 2010
Årsrapport for studiekvalitet 2009
Årsrapport for studiekvalitet 2008
Årsrapport for studiekvalitet 2007
Årsrapport for studiekvalitet 2005/2006

Årlig programevaluering

2009

2010/2011

2011/2012

Periodiske emneevalueringer

Evalueringsplan 2009-2013

SGO4011 Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi- høsten 2009
SGO4601 Økonomisk geografi: Perspektiver og debatter - høsten 2009

Studentspeilet

Studentspeilet 2007

Publisert 8. juli 2015 13:34 - Sist endret 29. nov. 2016 11:10