Studiekvalitet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

 

Periodisk programevaluering

Programevaluering 2009

Programevaluering 2011/2012

Periodiske emneevalueringer

Evalueringsplan 2009-2013

Periodisk emneevaluering for SGO4011 H2009

Periodisk emneevaluering SGO4601 H2009

Programgjennomgang

Tilsynsrapporter

Annen evaluering

Studiekvalitetsrapport 2010
Studiekvalitetsrapport 2009
Studiekvalitetsrapport 2008
Studiekvalitetsrapport 2007
Studiekvalitetsrapport 2005/2006

Publisert 8. juli 2015 13:34 - Sist endret 26. aug. 2019 16:17