Studieopphold i utlandet

Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi som velger å skrive en 30 studiepoengs masteroppgave, har anledning til å få innpasset inntil ett semester (30 studiepoeng) fra utvekslingsopphold ved et utenlandsk universitet. Dette er et tilbud som gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Ønsker du et utvekslingsopphold, er det anbefalt at du legger dette til 3. semester fordi de foregående semestrene har obligatoriske emner det ellers vil være vanskelig å få gjennomført. Av samme grunn anbefales det ikke å legge inn et utvekslingsopphold hvis du skal skrive en masteroppgave tilsvarende 60 studiepoeng. Da vil 3. semester i stor grad vies arbeidet med masteroppgaven (20 studiepoeng). 

Mange avtalemuligheter

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har flere avtaler spesielt for samfunnsgeografi, inngått med gode og relevante universiteter. 

UiO har mange spennende utvekslingsavtaler i samtlige verdensdeler som du kan benytte seg av. 

Innpassing av delstudier fra utlandet

Dersom du ønsker å få innpasset et semester i mastergraden din, gjelder følgende kriterier for emnevalg i utvekslingssemesteret:

 1. Emnene skal være på masternivå.
 2. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt, eller skal ta som en del av graden.
 3. Emnene bør være samfunnsgeografiske teoriemner (Masters in Human Geography/Geography), eller være emner som er relevant for egen masteroppgave.
 4. Språkkurs godkjennes ikke.

 

Når du har fått plass på en utvekslingsavtale:

 1. Begynn å lete etter emner du kan ta på universitetet du skal reise til.
 2. Når du har bestemt deg for hvilke emner du ønsker å ta, skal du sende inn en søknad om forhåndsgodkjenning. Du trenger denne godkjenningen for å få bekreftet at emnene du skal ta i utlandet er faglig relevante for mastergraden.
 3. Send epost med emnekode, emnenavn og størrelse (ECTS, credits, units) til international@sosgeo.uio.no.

Skal du innpasse emner fra utveksling mot obligatoriske emner i graden din, må du legge ved detaljert informasjon om emnet du ønsker å ta, som pensumliste og emnebeskrivelse.

Når du kommer tilbake fra endt utvekslingsopphold:

 1. Sende inn en søknad om endelig godkjenning etter endt utvekslingsopphold slik at studiepoeng skal kunne innpasses i graden din ved UiO.

Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 21. sep. 2012 10:29 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32