Lanseringsfest for Samfunnsgeografen: Tema Arbeid

Velkommen til lansering av høstens nummer av Samfunnsgeografen! 

Samfunnsgeografen har denne høsten fått på plass en helt ny redaksjon. Temaet arbeid ble satt for å åpne opp for en kritisk diskusjon om arbeidets posisjon i samfunnsgeografien og i samfunnet forøvrig. Nummeret tar blant annet opp temaer som arbeid i samfunnsgeografien, forholdet mellom arbeid og klasse, migrantarbeid, fagbevegelsens forhold til klimakamp, prisen på arbeidskraft og bullshit jobs.

Vel møtt!

Publisert 14. nov. 2018 11:27 - Sist endret 14. nov. 2018 11:31