Praktikant på ambassade

Karl Lindberg arbeider blant annet med bistand og sosiale medier på den svenske ambassaden i Albania.

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg har en venninne som dro til Chile som praktikant for den norske ambassaden i Santiago, Chile, og jeg ble inspirert. Jeg tenkte at hvis hun kan, så kan nok jeg også. Deretter startet jeg å se etter praktikantstillinger på forskjellige ambassader. Siden jeg er svensk måtte jeg søke til svenske ambassader. Etter at studieprogrammet samfunnsgeografi var i Tirana, Albania, på studietur, valgte jeg å søke på ambassaden der. Deretter ble jeg innkalt til intervju og så fikk jeg stillingen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Siden ambassaden i Tirana er en bistandsambassade var de interesserte i utviklingsdelen av samfunnsgeografi. Dessuten snakker jeg flere språk, har engasjert meg i frivillig arbeid og har reist til en del rare steder. Slik jeg har forstått det så de mye på helheten, blandingen av utdannelse, jobberfaring og andre livserfaringer.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har bare vært her en måned, men vi har delt det opp mellom oss to praktikanter slik at jeg fokuserer på bistandsdelen av ambassadens arbeid og den andre praktikanten på den politiske delen. Det dreier seg blant annet om koordinering og oppfølging av prosjektene som ambassaden støtter, samt administrativt arbeid som å oversette rapporter og nyheter. Dessuten er vi ansvarlige for ambassadens eksterne kommunikasjon på sosiale medier. Ambassaden ble nettopp kåret til vinner av Kommunikasjonsprisen blant alle svenske ambassader, så nå har vi virkelig noe å jobbe hardt for.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå har det mest vært fokus på sosiale medier, og nå jobber jeg med en kampanje om kvinner i det albanske samfunn. Denne kampanjen kan man følge på ambassaden sin instagram i løpet av høsten (SwedeninAlbania@instagram). Sverige er det første landet til å vedta en feministisk utenrikspolitikk. I samsvar med dette jobber vi mye med likestilling, både i form av prosjekter som vi støtter og finansierer, men også gjennom å opplyse og kommunisere med det albanske samfunnet via f.eks. sosiale medier.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Det er fremdeles mye nytt å sette seg inn i, i og med at jeg ikke har vært her så lenge. Men å studere samfunnsgeografi har generelt gitt meg en økt forståelse for forskjellige samfunn og hvordan de fungerer. Ambassaden jobber hardt med reformarbeid slik at Albania skal kunne gå inn i EU i fremtiden, og samfunnsgeografi har hjulpet meg til å få en bred forståelse for prosessene for et slikt reformarbeid. For mitt spesifikke arbeid på ambassaden her, er det først og fremst utviklingsgeografi som jeg får bruk for.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Å få sin første stilling som nyutdannet kan være utfordrende, og jeg tror det derfor er viktig å få arbeidserfaring under studiene gjennom for eksempel deltidsarbeid eller frivillig arbeid. Særlig frivillig arbeid kan gi relevant erfaring. Dette er ting jeg tror ofte blir tatt med i betraktning i ansettelsesprosesser når det kommer til nyutdannede med lite relevant arbeidserfaring. Samfunnsgeografi er et bredt fag, og å  finne seg sin egen nisje innenfor samfunnsgeografi er positivt tror jeg - jeg har for eksempel alltid fokusert på transport i alle emner. Dessuten er språk alltid utrolig bra å kunne og har reddet meg mange ganger før. Men kanskje ikke i dette tilfellet da albansken min er veldig begrenset.

Publisert 26. sep. 2017 09:17 - Sist endret 26. sep. 2017 13:24