Praktikant

Hedda Oftung jobber i FN.

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Etter å ha studert i flere år hadde jeg lyst på arbeidserfaring, og var heldig og fikk en praktikantstilling ved den norske ambassaden i Santiago, Chile. Gjennom ambassaden deltok jeg på flere konferanser i regi av United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), noe som vekket min interesse for deres arbeid i regionen. Jeg tok kontakt med avdeling for Gender Affairs og ble deretter tilbudt en praktikantstilling. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Min bakgrunn fra samfunnsgeografi og erfaring som praktikant på ambassaden i Santiago var viktige faktorer. Som praktikant har jeg som oppgave å bistå et forskningsprosjekt som omhandler helse- og omsorgspolitikk i Latin-Amerika. Det er i den forbindelse blitt utført case-studier i syv latinamerikanske byer med fokus på romlig planlegging og tilrettelegging for kvinner i arbeidslivet. I den sammenheng passet min profil særlig godt. I tillegg var nok samtlige utvekslingsopphold i utlandet, god kjennskap til den latinamerikanske regionen og gode spanskkunnskaper vesentlig.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som nevnt deltar jeg i arbeidet med et forskningsprosjekt som omhandler helse- og omsorgspolitikk i regionen. Mye av arbeidet knyttes til gjennomgåing av en bok som skal gis ut, utforme presentasjoner og andre mer organisatoriske oppgaver. Jeg fungerer sånn sett som en slags forskningsassistent og bistår med det som trengs i sluttfasen av prosjektet.

Hva jobber du med akkurat nå?

Forskningsprosjektet skal presenteres på den årlige regionale kvinnekonferansen i Havanna i oktober, og jeg arbeider nå med å lage presentasjonene som skal brukes i den forbindelse. Arbeidet innebærer derfor mye lesing.  

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

I og med at min nåværende jobb i ECLAC er nokså akademisk har jeg hatt stor nytte av kjennskap til teori og samfunnsgeografiske tilnærminger. Min bakgrunn har også hjulpet meg å se sammenhenger og gitt meg et godt utgangspunkt for å sette meg inn i temaene jeg har jobbet med, både på ambassaden og i den nåværende jobben.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær et ja-menneske og bruk tid på det du synes er gøy og spennende. Vær oppsøkende og hold på gode kontakter, den ene gode erfaringen leder ofte til den neste.

Publisert 4. sep. 2017 09:17 - Sist endret 13. des. 2018 14:56