Prosjektleder

Maren jobber for Amnesty.

foto: Kyrre Lien / Amnesty

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Samtidig som jeg studerte samfunnsgeografi var jeg deltidsansatt i Amnestys telemarketing-team, og etter at jeg fullførte bachelorgraden begynte jeg å jobbe som praktikant for Amnesty lokalt i tillegg. Som praktikant lærte jeg mye, blant annet holdt jeg mange skoleforedrag, jeg skrev nettartikler og jeg samarbeidet med aktivister. Etter hvert begynte jeg også å jobbe deltid med et prosjekt hvor vi drev fundraising overfor næringslivet. Jeg søkte på stillingen som Prosjektleder Telemarketing gjennom en ordinær søknadsprosess, og jeg var på både første- og andregangsintervju før jeg fikk tilbud om stillingen.


Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det var nok en stor fordel at de som holdt intervjuene kjente meg godt fra før og kjente til flere av mine egenskaper, ferdigheter og mitt engasjement for akkurat denne organisasjonen. Jeg hadde også vært på intervju for andre stillinger i Amnesty tidligere. Stort engasjement, entusiasme for organisasjonens arbeid og erfaring fra telemarketing-teamet var nok de aller viktigste grunnene til at akkurat jeg fikk stillingen. Under intervjuet fortalte jeg også om erfaringen min fra å være leder og nestleder av Programutvalget for Samfunnsgeografi, hvor jeg kunne vise til det lille jeg har av ledererfaring og erfaring med økonomistyring. Utdanningen min var nok også en fordel, spesielt i form av at man blir mer strukturert og at man lærer å ta ansvar for alle forpliktelser man har som student, men det var nok de andre faktorene som hadde størst betydning.


Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min viktigste arbeidsoppgave er å sørge for at telemarketing-delen av Amnesty fungerer godt og effektivt, samt at den fortsetter å være en betydelig inntektskilde for en organisasjon som av prinsipp takker nei til statsstøtte. Det innebærer blant annet resultat- og budsjettansvar og personalansvar for de foreløpig 12 ansatte i teamet. Rent konkret innebærer det mye coaching av teamet, oppstart og gjennomføring av prosjekter som vil sørge for videreutvikling og forbedring av arbeidet, samarbeid og planlegging med andre i markedsavdelingen og en del statistikkføring og annet administrativt.


Hva jobber du med akkurat nå?

Utover de nevnte arbeidsoppgavene, jobber jeg nå med et prosjekt hvor vi lager et nytt og interaktivt opplæringsprogram myntet på både telemarketing og gateverving. Dette er noe som er både morsomt og kreativt å jobbe med, og noe som medfører en del møtevirksomhet med både interne og eksterne ressurser for at vi skal kunne lære av de beste. Jeg har også fortsatt med arbeidet som går på fundraising overfor næringslivet, og jeg er derfor en del av teamet som jobber med å utvikle det prosjektet. De dagene jeg er med telemarketing-teamet går det for det meste i coaching og administrative oppgaver, mens jeg de andre dagene har jeg mer møtevirksomhet.


Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Amnesty har mange saker og kampanjer som ligger faglig nært mye av det jeg lærte om på samfunnsgeografi. Å ha en samfunngeografisk utdanningsbakgrunn gjør meg bedre i stand til virkelig å forstå sakene organisasjonen jobber for, samtidig som jeg også forstår dem i et samfunnsgeografisk perspektiv. Det er helt essensielt at medarbeiderne mine har et solid faglig grunnlag, og det kan jeg lettere sørge for når jeg har en god forståelse for blant annet sosiale systemer. Ved hjelp av samfunnsgeografi kan jeg lettere få innsikt i hvordan enkeltmennesker lokalt kan påvirke myndigheter i andre land til å respektere menneskerettighetene, noe som er en Amnestys viktigste arbeidsoppgaver som organisasjon.


Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vis deg frem! Finn ut hva du virkelig engasjerer deg for og bli skikkelig god på akkurat det. Det er bedre å være 100% engasjert i én sak fremfor å sitte med altfor mange forskjellige verv og deltidsjobber og slite seg ut før en fyller 30. Ikke vær redd for å ta plass, ta imot utfordringer etterhvert som de kommer, vær nysgjerrig og hopp ut i nye ting med hodet først. Man får som regel til mer enn man tror!

Publisert 26. okt. 2017 14:34 - Sist endret 13. des. 2018 14:54