Leder

Tuva jobber i Changemaker.

Foto: Changemaker

Kunnskap om hvordan samfunnet henger sammen, prosesser og ulikhet, er helt essensielt i arbeidet til Tuva Krogh Widskjold.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Leder i Changemaker er valgt av medlemmene i organisasjonene. Så jobben fikk jeg gjennom å være engasjert i organisasjonen ved siden av studiene.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg fant faktisk samfunnsgeografi gjennom å være engasjert i Changemaker. Det var flere i organisasjonen som studerte samfunnsgeografi og de fortalte om hva faget egentlig innebar. Under studiene fortsatte jeg å være aktiv i Changemaker, blant annet som lokallagsleder på Blindern. Studiene og Changemaker komplimenterte hverandre – utdanningen ga meg viktig tyngde og kompetanse som tok meg videre i organisasjonen. Hvis jeg kan gi studenter en anbefaling så er det absolutt å bli med i en organisasjon – og jeg mener jo Changemaker er den beste.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Hovedoppgavene mine er å representere organisasjonen utad og styre retningen organisasjonen går i samsvarer med årssamlingens ønske.

Hva jobber du med akkurat nå?

Arbeidshverdagen som leder i Changemaker er svært variert. En vanlig dag kan inneholde alt fra høringer på Stortinget til å planlegge arrangementer eller jobbe sammen med Changemakers frivillige for å finne de beste politiske løsningene for å gjøre noe med verdens urettferdighet.

Hvordan bruker du utdanningen fra ISS i jobben din?

Changemaker mener at urettferdighet er skapt av mennesker og derfor er det vi mennesker som kan gjøre noe med urettferdigheten. Det gjør vi gjennom å adressere grunnleggende strukturelle endringer og deretter foreslå politiske løsninger. Så på bakgrunn av dette jobber jeg nå, sammen med Changemakers frivillige, med å utvikle en stor kampanje som skal lanseres på organisasjonens sommerleir. Her er kunnskapen om hvordan samfunnet henger sammen, prosesser og ulikhet, helt essensielt.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Vær aktiv i en organisasjon.

Publisert 15. feb. 2017 15:50 - Sist endret 13. des. 2018 14:57