Stipend fra Vista Analyse

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Masterstudenter i samfunnsøkonomi som skriver masteroppgave har muligheten til å søke stipend hos dem.

Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr Vista Analyse veiledning til masteroppgaven (biveileder) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

Søknadsfrist: 1. april 2020.

Se nettside og kontaktinformasjon her.

Publisert 4. feb. 2020 13:05 - Sist endret 4. feb. 2020 13:06