Jobb og videre studier

En master i samfunnsøkonomi vil gjøre deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Tidligere studenter jobber blant annet med økonomisk politikk, økonomistyring, finans, energi, miljø, utvikling og bistand.

Du kan jobbe som makroanalytiker, økonomikonsulent, finansrådgiver, forsker, valutahandler, økonomisk journalist, forsker, sjeføkonom, kunderådgiver, saksbehandler og utreder i offentlig sektor eller konsulent i privat sektor. 

Typiske arbeidsplasser for en samfunnsøkonom er i Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk Sentralbyrå, forskningsinstittutter, Finanstilsynet, banker og konsulentselskaper. 

Med en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo skal du ha fått avansert kunnskap om moderne samfunnsøkonomi som en akademisk disiplin, analyseferdigheter, samt kompetanse i å planlegge og gjennomføre et samfunnsøkonomisk utredningsarbeid.

Det er et stort behov for spesialister som kan arbeide med avanserte økonomiske analyser.

Et sammenhengende femårig studium i samfunnsøkonomi er et kvalitetsstempel og er anerkjent innen norsk arbeids- og samfunnsliv.

I løpet av studiet vil du få tilbud om karriere- og jobbsøkerkurs, og delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Planlegg din karriere

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du å blir forsker kan du søke opptak til:

 

 

 

Publisert 25. nov. 2016 12:56 - Sist endret 2. jan. 2019 09:57