Samfunnsøkonom

Bård Ola jobber for NHO

Bildet kan inneholde: skjorte, hår, øyenbryn, panne, hake.

Foto: NHO

Hva går jobben din ut på?

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi jobber med mange samfunnsrelevante spørsmål, knyttet til f.eks. arbeidsliv og handel, for å styrke næringslivets konkurransedyktighet og utviklingsmuligheter. Trepartssamarbeidet og lønnsdannelsen i Norge står også sentralt. NHO består av et tverrfaglig arbeidsmiljø, som samspiller med næringslivet og politikken.

Dette oppleves som både lærerikt, utfordrende og meningsfullt.

Min primæroppgave er å følge med på det som skjer i internasjonal økonomi. Den siste tiden har det vært mye arbeid knyttet til brexit og økende spenninger i internasjonal handel, med vurderinger av hvordan dette berører norske bedrifter og norsk økonomi. Vi lager også prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Det skjer mye i internasjonal økonomi. Arbeidsoppgavene er derfor varierte og utfordrende. Vi har også mye kontakt med mange ulike bedrifter og bransjer. Det gir et innblikk i mangfoldet i norsk næringsliv. Det er både interessant og spennende.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Samfunnsøkonomi er en metodisk tilnærming som kan anvendes på en lang rekke problemstillinger. I min jobb stilles man ofte overfor handels- og næringspolitiske spørsmål. Samfunnsøkonomifaget gir et rammeverk for hvordan man kan sette seg inn i og vurdere denne typen problemstillinger. I konjunkturanalyse gir økonomisk teori et godt grunnlag og forståelse for hvordan økonomiske mekanismer virker.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg jobbet noen år med nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå før jeg begynte i NHO. Det ga nyttig kunnskap og erfaring med statistikk og analyse, som jeg har dratt nytte av i min nåværende jobb.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Mitt beste tips er å være engasjert, interessert og nysgjerrig i det du jobber med! Dette er viktige egenskaper - også etter studiene!

Samfunnsøkonomi er en fleksibel utdanning, som gir basiskunnskaper som kan brukes på mange områder.

Jeg har spesielt hatt stort utbytte og glede av fag innenfor makroøkonomiske og statistiske fag i min jobb.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiO?

Å ta en master ved Universitetet i Oslo gir mulighet til å fordype seg i et fagområde. Gjennom masteroppgaven får en øvelse i å bruke teori og metode, samt trening i formidling av kunnskap og resonnementer. Det gir også god trening i selvstendig og strukturert arbeid.

Friheten og mulighetene man har i studietiden er unik.

Å delta i studentaktiviteter og utveksling er både gøy og lærerikt. Det viser engasjement og gir perspektiver som teller positivt når man skal søke jobb.
Publisert 26. mars 2020 13:34 - Sist endret 26. mars 2020 13:34