Rådgiver i landbruksøkonomi

Ingunn jobber hos Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Foto: Privat

Hvordan fikk du jobben?

Etter endt studieløp søkte jeg på mange jobber – deriblant en stilling som førstekonsulent ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk analyse, som vi den gang het. Jeg husker at stillingsannonsen virket veldig spennende, og mange av de oppgavene de kunne tilby falt innenfor mitt interesseområde. Jeg ble tilbudt et engasjement og fikk fast stilling etter et halvt år.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Jeg hadde deltidsjobber ved siden av studiene. Selv om deltidsjobbene ikke alltid var studierelevant, tror jeg det er viktig å ha erfaring fra arbeidslivet. Jeg tror også at det hjalp meg i søknadsprosessen at jeg skrev masteroppgaven min på SSB (Statistisk sentralbyrå).


Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg jobber i avdeling for landbruksøkonomisk analyse, og vi jobber med blant annet Totalkalkylen (Jordbrukets totalregnskap). Dette utarbeides årlig og er en del av materialet som Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) leverer til jordbruksforhandlerne. Ellers arbeider jeg med ulike utredningsprosjekter og med Driftsgranskninger i jordbruket.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Utdannelsen min kommer godt til nytte da mye av jobben min består av behandling av tallmateriale og analyser av økonomiske resultater. Den grunnleggende forståelsen av økonomi veier tungt, men man lærer også mye nytt – som vi ikke lærte på skolebenken.
 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det er ofte mange om benet, så mitt beste tips er å være aktiv. Ikke bare send søknader og forvent at du blir kalt inn på intervju.

Ring til kontaktpersonene som er oppgitt på søknaden og vis at du er interessert.

Forbered noen gode spørsmål og vis dem hvorfor akkurat du bør kalles inn på intervju.

Publisert 7. nov. 2019 10:51 - Sist endret 13. mars 2020 10:46