Statistisk sentralbyrå

Marte jobber med industri- og FOU-statistikk.

Marte Claussen skrev masteroppgave om et tema som var relatert til jobben hun fikk i SSB.

Foto: SSB

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg startet å søke jobber samme semester som jeg skrev masteroppgaven. Jeg ble kalt inn til intervju til denne jobben, og var så heldig å få den.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Først og fremst tror jeg at mastergraden i samfunnsøkonomi fra UiO var avgjørende for at jeg fikk jobben.

I tillegg skrev jeg mastergraden min om et tema som var relatert til det jeg jobber med nå – det tror jeg bidro positivt. 

Sommerjobber og annen erfaring jeg har fått i løpet av studietiden har også telt positivt. Jeg har for eksempel hatt sommerjobb ved et DNB-kontor, vært frivillig i en ungdomsorganisasjon og i Røde Kors.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber i seksjon for industri og FoU-statistikk. Mine hovedarbeidsoppgaver er å være med å drifte og publisere produksjonsindeksen for olje, gass, industri, bergverk og kraftforsyning. 

Seksjonen min henter inn produksjonstall fra industribedriftene som brukes i utvalget til statistikken. En viktig oppgave er å revidere og kvalitetssikre disse tallene.

I tillegg kommer analysearbeid knyttet til utviklingen i de ulike næringene i industrien, og hva som ligger bak tallene. Det er en oppgave jeg synes er veldig spennende.

Ved siden av arbeidet med indeksen har jeg også jobbet med artikler om norsk industri til ssb.no.

Hva jobber du med akkurat nå?

I disse tider synes jeg det er interessant å følge med på aktivitetsutviklingen i norsk industri. Lav oljepris og lav investeringsaktivitet i olje- og gassnæringen har ført til at leverandører til olje og gass har hatt det tøft de siste par årene.

I og med at indeksen publiseres hver måned kan vi tidlig fange opp endringer i aktivitetsnivået i denne delen av økonomien.

Hvordan bruker du utdanningen fra UiO i jobben din?

Det viktigste jeg har med meg fra utdanningen er en generell forståelse av økonomiske mekanismer og treningen jeg har fått i å tenke analytisk.

I tillegg har jeg hatt god nytte av statistikk- og økonometrifagene.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Når det er mange søkere på en stilling spiller karakterer ofte en viss rolle.

Samtidig tror jeg det er positivt å kunne vise til annen erfaring ved siden av studiene, som for eksempel en deltidsjobb, eller å ha vært aktiv i en studentorganisasjon eller lignende.

Å reise på utveksling er også en kjempefin mulighet både til faglig og personlig utvikling, og det kan jo gjøre at en skiller seg ut i søknadsbunken.

Jeg vil også anbefale å bruke karrieresenteret til UiO. Der kan du blant annet kan få sjekk av CV og søknad. Jeg var innom der flere ganger det semesteret jeg søkte jobb, og fikk god hjelp.

Publisert 6. apr. 2017 09:42 - Sist endret 13. mars 2020 10:46