Sjeføkonom

Harald Magnus jobber i Sparebank1 Markets.

Bildet kan inneholde: fotografi, dress, hvitkrage-arbeider, svart og hvit, panne.

Foto: Tore Sætre / Wikimedia

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?

Jeg likte matematikk og fysikk og var samtidig interessert i historie, samfunn og politikk. Jeg tok et ettårig studentfagkurs og hadde en utrolig dyktig lærer i samfunnsøkonomi der. Dermed var valget tatt!

Kombinasjonen av interessen for matematikk, samfunn og politikk måtte bli samfunnsøkonomi.

Jeg hadde i tillegg et par venner som hadde begynt på studiet, og de likte seg veldig godt. Det var bare å begynne!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg har arbeidet i skjæringspunktet mellom makroøkonomi, konjunkturer og finansmarkedet i hele min karriere. Jeg startet opp i Den norske Bankforening (nå Finans Norge), fortsatte i Econ Senter for økonomisk analyse (som ble Pöyry) og begynte i finanssektoren etter til sammen 10 år i disse jobbene. Jeg ble først sjeføkonom i Elcon Securities i 1994 og har hatt samme tittel deretter, både da Elcon "ble" First Securities som deretter ble til Swedbank. For tre år siden sluttet jeg og mange av mine kollegaer i Swedbank og startet opp i Sparebank 1 Markets, et meglerhus som eies av Sparebank 1-bankene. Jeg har vært gjennom en del opp og nedturer i økonomien og markedene underveis - og har lært mye av det. Jeg håper at jeg hver dag fortsatt lærer mer enn jeg glemmer.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg arbeider med overvåkning og analyser av konjunkturutviklingen i Norge og global økonomi og sammenhengen til aksjemarkeder, renter, valuta og eiendom. Vi skriver rapporter og jeg holder hundrevis av presentasjoner i året for kollegaer, kunder, andre bedrifter, organisasjoner og studenter.

Hvordan bruker du økonomiutdanningen i jobben din?

Så og si alt jeg gjør tar utgangspunkt i hva jeg lærte under studiene! 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste er at jeg arbeider med ting som jeg synes er spennende og som samtidig er viktige for enkeltpersoner og bedrifter, samt for økonomisk politikk og markeder. Videre er det svært inspirerende at så mange er interessert i det jeg holder på med, både kollegaer, kunder og media. Jeg får være med å forme manges oppfatninger av hva som skjer i økonomien. Det mest utfordrende er å få tiden til å strekke til. Jeg vet at det hver dag skapes ny kunnskap som jeg ikke rekker å lese meg opp på, når mye av dagene (og kveldene) går med til å analysere og produsere selv og formidle dette.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vis at du har lært faget. Samtidig må du øve på å stille de gode spørsmålene - ikke legg bånd på nysgjerrigheten din.

Jeg har ikke særlig sans for CV-fokuset; jeg ser mer på hvordan folk fremstår når jeg treffer dem - om de er nysgjerrige, smarte og interessante - enn på hva slags sommerjobb de hadde da de studerte.

Karakterene er nok likevel det mest avgjørende for om jeg faktisk treffer dem.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiO?

At det var så utrolig mye spennende å få lære om vårt samfunn. Må også nevne studievennene og friheten.

Publisert 31. mars 2020 14:05 - Sist endret 31. mars 2020 17:35