Analytiker

Mari utvikler analyser knyttet til næringsliv, økonomi og politikk.

Emnene jeg tok ved universitetet er relevante for jobben min, men like viktig er det nettverket jeg bygget opp i løpet av studietiden.

Foto: Privat.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?
 

- Som student var jeg aktiv i blant annet Osloensis finans studentforening. Der traff jeg flere aktive medstudenter, blant dem Andreas Ringen. Da var han femteårs student ved Økonomisk Institutt, og jeg gikk første året. Andreas startet senere opp NyAnalyse sammen med Terje Strøm i 2010.

En samfunnsøkonom ved NyAnalyse jobber med avanserte økonomiske metoder og verktøy som gir verdifull innsikt i dagsaktuelle temaer og utfordringer knyttet til næringsliv, økonomi og myndighetspolitikk.

Da jeg var ferdig utdannet, tok jeg kontakt. De var på utkikk etter en ny prosjektleder som kunne komme raskt inn i arbeidet, og jeg startet opp som analytiker rett etter avsluttet mastergrad.

 

Hva er dine arbeidsoppgaver?


- Jeg jobber med forskjellige områder, men alt som er boligrelatert ender hos meg. For eksempel har jeg nettopp vært prosjektleder for en evaluering av boligpolitikken i Kristiansand kommune. Ved årsskiftet er det utarbeidelse av boligprognoser som gjelder og vi leverer også løpende faglige bidrag til store og små aktører. Min interesse for boligmarkedet startet da jeg skrev masteroppgave ved Økonomisk Institutt.

Masteroppgaven handlet om boligpriser og sannsynligheten for store krakk i prisene i OECD land, og jeg har utviklet denne interessen videre gjennom jobben og ulike prosjekter.

Jeg skal for eksempel holde et foredrag om boligmarkedet i Oslo på Høyres hus senere i dag, på etterspørsel fra studenter som ønsker innsikt i hvordan de kan komme inn på boligmarkedet. Temaet er risikoen for prisfall og diskusjon av mulige boligpolitiske virkemidler som kan gjøre situasjonen lettere for sårbare grupper. Da lærer ofte jeg like mye av de som jeg antar de gjør av meg.

I NyAnalyse jobber vi prosjektbasert. Vi er en liten bedrift hvor man har ulike roller avhengig av oppdraget. Jeg har ofte rollen som prosjektleder, men jeg jobber også hele tiden som en del av en gruppe. Vi har oppdrag som er relevante for den løpende utviklingen i norsk økonomi, og det er motiverende. Et eksempel på et slik oppdrag er rapporten Omstillingsbarometeret 2016. Den handler om hvor forberedt Norge er på en fremtid uten én dominerende råvaresektor som vekstmotor. Nå er vi i gang med en ny 2017-rapport!

 

Hvordan bruker du utdanningen din?

 

For å skrive en rapport som for eksempel Omstillingsbarometeret 2016, bruker man verktøy man lærte ved studiene som økonometri, statistikk og dataanalyse.

Emnene jeg tok ved universitetet er relevante for jobben min, men like viktig er det nettverket jeg bygget opp i løpet av studietiden.

Jeg tok flere verv og skaffet meg relevant arbeidserfaring under studietiden. Jeg var eksempelvis leder for DKSF, valgkamprådgiver for Oslo Høyre og praktikant ved NHO. Det ble et ikke-planlagt avbrekk midt i studietiden med fulltidsarbeid som nestleder ved Studentparlamentet og studentrepresentant ved Universitetsstyret ved UiO. Da jeg var tilbake kuttet jeg noe ned på aktivitetene og økte fokuset på studiene på masternivå. Det opplevde jeg at måtte til for å få tilstrekkelig faglig forståelse og erfaring.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?


Skal du jobbe som konsulent og ønsker å arbeide selvstendig og ha mye ansvar er du avhengig av å være vant til å snakke i møter, holde presentasjoner, gå på konferanser og opprettholde et nettverk – i tillegg til god faglig forståelse. Det å gå rett ut fra lesesalen uten presentasjonsteknikk og erfaring kan være vanskelig. Det er noen ferdigheter som man ikke lærer på studiene, som frivillig arbeid kan gi deg. Det tar litt lengere tid å bli ferdig med studiene, men det er verdt kostnaden.

Den ekstra tiden jeg brukte på jobb og verv spiller en rolle i dag. Det har vært en styrke å komme inn i arbeidslivet med et stort nettverk og flere ferdigheter.

Hvis du vet hva du vil, blir du nok skuffet hvis du ikke jobber målrettet mot det. Ønsker du å ha en forskerkarriere bør du jobbe hardt med studiene dine. Da er det viktig å bli kjent med ulike forskningsmiljøer, og skaffe seg erfaring i akademia som for eksempel vitenskapelig assistent eller seminarleder.

Hvis du er usikker som jeg var, kan du prøve litt av hvert. Jeg var aktiv i jobb i privat næringsliv og hadde ulike verv. Jeg var også vitenskapelig assistent, seminarleder i flere emner og brukte godt med tid på studiene.

Det viktige er å prøve ulike oppgaver og utfordre seg selv. Da finner man ut hva man vil med studiene etter hvert.

 

Publisert 7. nov. 2019 10:51 - Sist endret 13. mars 2020 10:46