Sjeføkonom

Helle Stensbak jobber i YS-forbundet. 

Foto: privat

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?

Jeg hadde studert litt jus og sosiologi, men da jeg søkte jobber, ble fraværet av økonomi-kompetanse en svakhet. Det var som å mangle et par fortenner. Man biter ikke skikkelig uten. Så jeg gikk tilbake til universitetet og valgte det tøffeste økonomistudiet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg fikk min nåværende jobb utelukkende på grunn av fagkompetansen. Man må være samfunnsøkonom for å kunne gjøre jobben som sjeføkonom i en hovedorganisasjon i arbeidslivet på en ordentlig måte.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Gi råd i lønnsdannelsen og i økonomisk-politiske saker. Det er sammensatt. Det består av å sitte i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og andre offentlige utvalg, å følge den makroøkonomiske situasjonen i Norge og hos våre handelspartnere, og å gi råd på områder med stor makroøkonomisk slagkraft, som for eksempel pensjonssystemet.

Hvordan bruker du økonomiutdanningen i jobben din?

Jeg bruker den i alt jeg gjør, denne jobben er anvendt økonomi.

Hva har du tidligere jobbet som?

Jeg har jobbet i LO og i Finanstilsynet.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Lær deg å anvende kunnskapen som ligger i modellene. Ta for deg en politisk oppgave og diskutér med andre økonomer hvilke politikkanbefalinger som er gode, basert på den innsikten vi får fra modeller og empiriske analyser.

Gjør litt gymnastikk med faget, rett og slett. En kompetent arbeidsgiver vil spørre deg om anvendelser, og der vil det også sannsynligvis være morsomst å jobbe.

 

Publisert 19. nov. 2018 13:11 - Sist endret 13. mars 2020 10:46