Hvorfor velge dette programmet?

Vil du lære hva som bestemmer arbeidsledigheten, boligprisene eller pengepolitikken? Vil du bidra i debatten om hvorfor noen land er rike og andre fattige? Vil du forstå konsekvensene av en epidemi som Koronaviruset for arbeidslivet, næringslivet og samfunnet? Samfunnsøkonomi kan forklare de viktigste kreftene som virker i økonomien, og hvordan politikken kan brukes til å påvirke hva som skjer.

Innhold i studiet

Et årsstudium er studiet for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som likevel ønsker et godt kunnskapsnivå i faget. Et årsstudium kan være et godt supplement til annen utdanning, for eksempel for å styrke muligheten på arbeidsmarkedet eller for å få undervisningskompetanse i samfunnsøkonomi. Studiet passer også godt for deg som er interessert i økonomi og samfunnsspørsmål, men som ennå ikke har bestemt deg for hva du ønsker å studere. Matematikk er et viktig redskap i økonomifaget, så du bør være positiv til å bruke matematikk. 

Kort om programmet

  • Årsenheten i samfunnsøkonomi er en ettårig innføring i samfunnsøkonomi. Du tar emner sammen med studenter på første- og andreåret av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi og samfunnsøkonomisk analyse. Vi har det største samfunnsvitenskapelige fagmiljøet i Norge.
  • Du får en innføring i mikroøkonomi og makroøkonomi i første semester. Det er ellers vektlagt at det skal være stor valgfrihet for hvilke emner du som student kan fordype deg i, som blant annet internasjonal økonomi, investering og finansiering, demografi, utviklingsøkonomi samt matematikk og statistikk.
  • Siden studiet i betydelig grad sammenfaller med første året av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, legger det godt til rette for overgang til dette programmet dersom du ønsker å søke deg inn på bachelorgraden i samfunnsøkonomi.

Jobb og videre studier

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i samfunnsøkonomi eller 5-årig master i samfunnsøkonomisk analyse.

Studier i utlandet

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i samfunnsøkonomi, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du muligheten til å ta deler av studiet i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsøkonomi er kjent for å ha et aktivt og inkluderende studentmiljø. Studentene arrangerer blant annet studietur, hyttetur, vaffeldag, fester, bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter.

Publisert 4. sep. 2017 13:09 - Sist endret 2. apr. 2020 10:56